Prijava

Prijave su otvorene od 14. oktobra, a krajnji rok za prijavu je 5. novembar 2021. godine. Prijave se podnose isključivo putem e-maila.
Na adresu ubuntuguitarfest@gmail.com potrebno je poslati podatke navedene u tabeli ispod.

01.

PAKET AKTIVNO
KOTIZACIJA
100 KM / 50 EUR

SADRŽAJ PAKETA

– 2 individualna časa u trajanju 45 minuta
– ulaznice za sve koncerte
– ulaznica za predavanje “Psihološke tehnike za
usavršavanje javnog nastupa i kontrola treme”
– pasivno praćenje svih majstorskih radionica

POTREBNI PODACI

 ime i prezime
– naziv muzičke škole/akademije
– razred/godina i klasa
– imena profesora kod kojih želite pohađati čas

02.

PAKET PASIVNO
KOTIZACIJA
40 KM / 20 EUR

SADRŽAJ PAKETA

– ulaznice za sve koncerte
– ulaznica za predavanje “Psihološke tehnike za
usavršavanje javnog nastupa i kontrola treme”
– pasivno praćenje svih majstorskih radionica

POTREBNI PODACI

– ime i prezime
– naziv muzičke škole/akademije

03.

PREDAVANJE, bez ostalih sadržaja
KOTIZACIJA
20 KM / 10 EUR

SADRŽAJ PAKETA

– ulaznica za predavanje “Psihološke tehnike za
usavršavanje javnog nastupa i kontrola treme”
Predavač: Mario Eterović, psiholog u Muzičkoj
školi “Josip Slavenski” Beograd

POTREBNI PODACI

– ime i prezime
– naziv muzičke škole/akademije

04.

JEDAN ČAS, bez ostalih sadržaja
KOTIZACIJA
40 KM / 20 EUR

SADRŽAJ PAKETA

– jedan individualni čas u trajanju 45 minuta
– ukoliko želite još jedan dodatni čas uz
prethodno odabrani paket, pošaljite posebno
prijavu.

POTREBNI PODACI

– ime i prezime
– naziv muzičke škole/akademije
– razred/godina i klasa
– ime profesora kod kojeg želite pohađati čas

*NAPOMENA:
– András Csáki (Mađarska) i Giulia Ballare (Italija) će raditi isključivo sa studentima muzičkih akademija i učenicima srednjih škola.
– Anton Črnugelj (Slovenija), Đani Šehu (BiH), Boban Adžić (BiH) i Sunčica Trkulja Šušnjar (BiH) na raspolaganju su učesnicima svih
uzrasta.
Registracija učesnika će se vršiti u petak 12.11. od 17.00-19.00 i subotu 13.11. od 8.00-9.00 u JU Muzička škola “Vlado Milošević”, učionica br. 1.
Uplata kotizacija može se izvršiti na licu mjesta pri registraciji učesnika, ili putem računa:
Sberbank a.d. Banja Luka, 567-363-27000047-93
Asocijacija gitarista “102 žice”
Jovana Raškovića 51, 78000 Banja Luka
Svrha uplate: Ubuntu kotizacija (navesti odabrani paket)